Istungi teave

Veriora Vallavolikogu korraline istung toimub neljapäeval, 30. märtsil 2017 algusega 8.30 päevakeskuse saalis.

 

Päevakorra eelnõu:

  1. Veriora valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028

Ettekandja: J. Leikin

  1. Detailplaneeringu kehtestamine

Ettekandja: T. Kaldoja

  1. Projekti omafinantseeringu tagamise heakskiitmine

Ettekandja: E. Liin

  1. Komisjoni koosseisu muutmine

Ettekandja: R. Raadla

  1. Volikogu 2017.a. II kvartali tööplaani kinnitamine

Ettekandja: R. Raadla

  1. Vallavalitsuse info

Ettekandja: E. Liin

  1. Organisatsioonilised küsimused
    Ettekandja: R. Raadla

 

Vallavolikogu järgmine istung toimub 27. aprillil 2017 algusega kell 8.30

 

Materjalide esitamise tähtaeg on 06.04.2017.

 

Rein Raadla

volikogu esimees

 

 

 

© Veriora vald 2017 - Veriora.ee