Veriora Valla Vaatleja

Ajaleht Veriora Valla Vaatleja ilmub 2017. aastal: märtsis,  juunis, septembris 
Veriora valla ajalehe toimetus: Eva Morel
Materjalid,  kaastööd ajalehele palume saata elektroonselt e-posti aadressile: eva@veriora.ee

TÄHELEPANU!

Eakad sünnipäevalapsed alates 70. eluaastast, kes ei soovi, et järgmises valla ajalehenumbris Teie sünnipäev avaldatakse, palume sellest teatada hiljemalt ajalehe ilmumiskuu 1. kuupäevaks vallavalitsuse kantseleisse sekretäri telefonil 795 8333 või e-posti aadressil:  eva@veriora.ee

Samas palume ka sünni- ja surmateadete avaldamise mittenõusolekust lähedastel vallavalitsuse kantseleisse teada anda.

Avaldatud ajalehenumbrid 2017. aastal:

märtsikuu ajaleht

juunikuu ajaleht

septembrikuu ajaleht

Avaldatud ajalehenumbrid 2016. aastal:

detsembrikuu ajaleht

septembrikuu ajaleht

juunikuu ajaleht

märtsikuu ajaleht

Avaldatud ajalehenumbrid 2015. aastal:

märtsikuu ajaleht

juunikuu ajaleht

septembrikuu ajaleht

detsembrikuu ajaleht

Avaldatud ajalehenumbrid 2014. aastal:

märtsikuu ajaleht

juunikuu ajaleht

septembrikuu ajaleht

detsembrikuu ajaleht

© Veriora vald 2017 - Veriora.ee