Vallavalitsuse koosseis

VALLAVALITSUSE KOOSSEIS:

Enel Liin – vallavanem
Taivo Kaldoja – maa- ja ehitusspetsialist
Jüri Leikin – majandusspetsialist
Kaja Pargas – finantsspetsialist

Veriora Vallavalitsus on 4-liikmeline. Vallavalitsuse koosseis on kinnitatud Veriora
Vallavolikogu 31.01.2017 otsusega nr 4 “Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine”

VALLAVALITSUSE AMETNIKUD, KONTAKT

Nimi Amet Kontakt Haridus, eriala
ENEL LIIN vallavanem enel@veriora.ee
795 8369
526 5057
Kõrgem,
raamatupidamine
KERSTI KÄIS vallasekretär kersti@veriora.ee
795 8333
522 6173
Õigusteaduse bakalaureus
KAJA PARGAS finantsspetsialist kaja@veriora.ee
795 8374
Kesk-eri, toidukaupade tundmine ja kaubanduse organiseerimine
MARI KOLBAKOV sotsiaalhoolekande spetsialist mari@veriora.ee

795 8233

Kõrgem,  sotsiaaltöö bakalaureus
TAIVO KALDOJA maa- ja ehitusspetsialist taivo@veriora.ee
795 8448
Kõrgem,
insener-
hüdrotehnik
JÜRI LEIKIN majandusspetsialist jyri@veriora.ee
796 1185
Kesk-eri,
elektrimontöör
MARET HÄIDESK raamatupidaja maret@veriora.ee
795 8374
Kesk-eri,
agrokeemik
KÜLLI PÄHN arendusspetsialist kylli@veriora.ee 795 8533 Kesk-eri, agronoomia
EVA MOREL sekretär-
asjaajaja
eva@veriora.ee
795 8333
Kesk
MIRJAM OJASAAR noorsootöö-
spetsialist
mirjam@veriora.ee795 8299;

5569 9330

Kesk-eri, agronoomia
AIRA PARMSOO maakorraldaja
(0,5)
aira@veriora.ee
795 8448
Kõrgem,
agronoomia
AVE PAJU sotsiaaltööspetsialist ave@veriora.ee795 8233 Sotsiaalteaduste bakalaureus

© Veriora vald 2018 - Veriora.ee