Ühisveevärk ja –kanalisatsioon

Veriora valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2010-2022

Veriora valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ja selle kasutamise eeskiri

© Veriora vald 2017 - Veriora.ee