Leevi hooldekodu

Juhataja: Aina Olle

Telefon: 79 53 382; 5348 0892

Köök
Telefon: 79 53 345
Hooldajad
Telefon: 79 53 384
e-post: hooldekodu@veriora.ee

Aadress: Leevi küla, Veriora vald, 64231 Põlvamaa

 


Leevi Hooldekodu 2016. aasta kohamaksumuse kinnitamine

(1) Kinnitada 01. jaanuarist 2016 kuni 31. detsembrini 2016 Leevi Hooldekodu
kohamaksumuseks 525 eurot kuus (v.a. voodislamavad hoolealused).

(2) Kinnitada 01. jaanuarist 2016 kuni 31. detsembrini 2016 Leevi Hooldekodu
voodislamavate hoolealuste kohamaksumuseks 565 eurot kuus.

© Veriora vald 2017 - Veriora.ee