Leevi hooldekodu

Juhataja: Aina Olle

Telefon: 79 53 382; 5348 0892

Köök
Telefon: 79 53 345
Hooldajad
Telefon: 79 53 384
e-post: hooldekodu@veriora.ee

Aadress: Leevi küla, Veriora vald, 64231 Põlvamaa

 


[tabs]

[tab title=”Kohamaksu kinnitamine”]

Leevi Hooldekodu 2017. aasta kohamaksumuse kinnitamine

(1) Kinnitada 01. jaanuarist 2017 kuni 31. detsembrini 2017 Leevi Hooldekodu kohamaksumuseks 535 eurot kuus (v.a. voodislamavad hoolealused).

(2) Kinnitada 01. jaanuarist 2017 kuni 31. detsembrini 2017 Leevi Hooldekodu voodislamavate ja inkontinentsitooteid kasutavate hoolealuste kohamaksumuseks     575 eurot kuus.

(3) Kohamaks ei sisalda ravimite maksumust.

[/tab]

[tab title=”Põhimääruse uus redaktsioon”]
Leevi Hooldekodu põhimääruse uus redaktsioon
[/tab]

[tab title=”Leevi Hooldekodu kodukord”]

Leevi Hooldekodusse vastuvõtmise, sealt lahkumise või väljaarvamise tingimused ja
kord

[/tab][/tabs]

© Veriora vald 2018 - Veriora.ee