Lasteaed Õnneseen

paviljon

Direktor: REET AASMA

Telefon: 795 8493

E-mail: lasteaed@veriora.ee ; reet.aasma@mail.ee
Aadress: Viluste küla, Veriora vald,  64225 Põlvamaa

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevus toetub päevakavale. Päevakava määrab päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja õpetaja poolt kavandatud ning lõimitud õppe- ja kasvatustegevused.

 

Kellaaeg Tegevus
7.00-8.45 Laste saabumine lasteaeda

Laste vabategevus (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm.)

Individuaalne töö lastega

Suhtlus ja info jagamine lapsevanematega

Laste igapäevatoimingud

8.45-9.00 Hommikusöök
9.00-10.45 Hommikuring

Õpetaja poolt kavandatud lõimitud õppe-kasvatustegevused

Õppetegevus gruppides

Laste vabategevused

10.45-12.15 Õues viibimine

Õppekäigud ja jalutuskäigud

Looduse ja ilmastiku vaatlused

Sportmängud, vaba mäng

12.15-12.30 Riietumine, pesemine
12.30-13.00 Lõunasöök
13.00-15.00 Ettevalmistus puhkeajaks

Unejutu lugemine või CD kuulamine

Puhkeaeg

15.00-15.30 Laste vabategevused

Laste igapäevatoimingud

15.30-16.00 Õhtuoode
16.00-17.45 Õpetaja poolt kavandatud õhtused tegevused

Laste vabategevused

Individuaalne töö lastega

Suhtlus ja info jagamine lastevanematega

Õues viibimine

Laste kojusaatmine lasteaiast

18.00 Lasteaed suletakse

 

© Veriora vald 2017 - Veriora.ee