Koha- aadresside korrast

Katastriüksuste uute lähiaadresside määramine Veriora vallas
Katastriüksuste uued lähiaadressid Veriora  vallas

© Veriora vald 2018 - Veriora.ee