Detailplaneering

MENETLUSES OLEVAD DETAILPLANEERINGUD:

Veriora aleviku Vahemetsa maaüksuse detailplaneeringu (vastu võetud ja suunatud avalikustamisele  02.02.2017 korraldusega nr 89) dokumendid:

KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD:

Veriora aleviku Veriora järveäärse puhkeala laiendamise detailplaneering

Veriora pargi maa-ala detailplaneeringu (kehtestatud Veriora Vallavolikogu 29.03.2012 määrusega nr 5) dokumendid:

© Veriora vald 2017 - Veriora.ee