Ajutise liikluspiirangu kehtestamine Veriora valla avalikult kasutatavatel teedel

Ilmastikuoludest tingituna on teede konstruktsioonid oluliselt nõrgenenud ja liiklus võib teid kahjustada. Kahjustuste vältimiseks on vajalik liikluspiirangu kehtestamine.

Eeltoodu alusel ja tulenevalt liiklusseaduse § 12 lõikest 1 ning Veriora Vallavolikogu 26.06.2015 määrusest nr 12 “Otsustusõiguse delegeerimine”

Veriora Vallavalitsuse 07.03.2017 korraldusega nr 2-1.3/123

  1. Piirata alates 08. märtsist 2017 kuni 17. aprillini 2017  Veriora valla teeregistrisse kantud avalikult kasutatavatel teedel üle 8 tonnise registrimassiga mootorsõidukite liiklust.
  2. Teeolude seisundit arvestades lubatakse erandkorras suurveoste transporti vallavalitsuselt loa saamisel. Vallavalitsuse kontaktisik on majandusspetsialist (telefon 5291285 või e-post jyri@veriora.ee).
  3. Majandusspetsialistil korraldada vastavate liikluskorraldusvahendite paigaldamine teedele.
© Veriora vald 2017 - Veriora.ee