Liikluspiirang üle 8 tonnise registrimassiga mootorsõidukitele

Räpina Vallavalitsuse 28.03. 2018 korraldusega nr 285 on alates 01.04.2018 piiratud Räpina valla teeregistrisse kantud avalikel teedel tee kandevõime vähenemise korral üle 8 tonnise registrimassiga mootorsõidukite liiklust kuni tee kandevõime taastumiseni. Teeolude seisundit arvestades lubatakse erandkorras suurveoste transporti vallavalitsuselt loa saamisel. Vallavalitsuse kontaktisik on teedespetsialist (telefon 506 9661 või e-post taivo.kaldoja@rapina.ee).

© Veriora 2018 - Veriora.ee