Räpina Rahvalehe kaastööde ning sündmustest teatamise tähtaeg on 10. veebruar

ALATES JAANUARIKUUST 2018 SAAVAD ENDISE VERIORA VALLA INIMESED KAASTÖID SAATA RÄPINA RAHVALEHELE

Ootame taas täiendusi Räpina valla kultuurikalendrisse.

Palun sedakorda teavet ürituste kohta, mis leiavad aset vahemikus 19. veebruar kuni 31. märts. (Oodatud on loomulikult teave ka hilisemate ja varasaemate sündmuste kohta.)
Räpina Rahvalehe kaastööde ja kalendrisündmustest teatamise tähtaeg on 10. veebruar. (Ürituse nimi, toimumisaeg ja -koht, muu asjasse puutuv info.) Kaastöid Räpina Rahvalehte oodatakse aadressil rahvaleht@rapina.ee.

Kes täidavad ise aadressil kultuur.rapina.ee kalendrit, palun vähemalt ülalnimetatud vahemikus toimuvate sündmuste info panna üles 10. veebruariks (minule eraldi teatada pole tarvis).

Teilt saadud info alusel täiendan jooksvalt Räpina valla kodulehel asetsevat kalendrit (kultuur.rapina.ee), koostan Räpina Rahvalehes ilmuva kalendri.

Tähelepanu! Palun jälgige oma ürituste planeerimisel veebikalendrit aadressil kultuur.rapina.ee, et vältida toimumisaegade kattuvusi.

 

 

Anu-Cristine Tokko
haridus- ja noorsootööspetsialist
Räpina Vallavalitsus
Tel +372 799 9511
GSM +372 514 2596
e-post: anu@rapina.ee

© Veriora vald 2018 - Veriora.ee