VERIORA TEENUSKESKUSE TÖÖKORRALDUSEST

Alates 02.01.2018 on Räpina Vallavalitsuse Veriora teenuskeskuse töö korraldatud alljärgnevalt:

Veriora teenuskeskus (endise vallavalitsuse ruumides) on avatud

tööpäevadel kella 8.00 – 16.00:

Kodanikke võtavad vastu:

kantseleispetsialist Eva Morel, tel 795 8333; 522 6173; e-posti aadress: eva@veriora.ee

sotsiaaltööspetsialist Mari Kolbakov, tel.: 795 8233; e-posti aadress: mari@veriora.ee

raamatupidaja-kassapidaja  tel.: 795 8374

haldusspetsialist (töökoht täitmisel)

Hetkel võtab kodanikke Verioral vastu ka teedespetsialist Taivo Kaldoja, tel.:795 8448; taivo@veriora.ee

© Veriora vald 2018 - Veriora.ee