Päästeamet hoiatab

Päästeamet tuletab meelde, et 14. aprillist alates algab Päästeameti peadirektori käskkirja alusel tuleohtlik aeg kogu Eesti territooriumil.

Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades.

© Veriora vald 2018 - Veriora.ee