Põlvamaa omavalitsused on kehtestanud kohalikele teedele koormuspiirangud

Pinnase sulamise tõttu on teede konstruktsioonid nõrgenenud. Sellest lähtudes ja teeseadust aluseks võttes piiravad omavalitsused kohalikel teedel raskete sõidukite liiklemist alates alljärgnevatest kuupäevadest:

Kehtestatud koormuspiirangud on teede olukorrast sõltuvalt erinevad, kuid reeglina on liiklemine keelatud masinatele, mille kogukaal ületab 3,5 kuni 8 tonni.

Raskema kogukaaluga mootorsõiduki liiklemine on kohalikel teedel lubatud vaid omavalitsuse väljastatud eriloa alusel. Kehtestatud liikluspiirangute eiramisest tulenevad kahjud hüvitab või heastab rikkuja.

omavalitsus kohalikud teed raskeveokitele suletud
Ahja 6. märts
Kanepi 6. märts
Kõlleste 6. märts
Laheda 6. märts
Mikitamäe 2. märts
Mooste 1. märts
Orava 28. veebruar
Põlva 7. märts
Räpina 7. märts
Valgjärve 6. märts
Vastse-Kuuste 2. märts
Veriora 8. märts
Värska 2. märts
© Veriora 2018 - Veriora.ee