Põlva maakonna tunnuslogo „Rohelisem elu“ läbis uuenduskuuri

 

Põlvamaa Omavalitsuste Liit kinnitas Põlvamaa tunnuslause ja –logo „Põlvamaa – Rohelisem elu” kasutamise hea tava koos selle juurde kuuluva stiiliraamatuga. Varasemalt on Põlvamaa tunnuslause ja -logo kasutus olnud reguleerimata.

Hea tava koostamise ja stiiliraamatu uuendamise käigus muutus veidi ka maakonna logo – peamiselt selle tekstilise osa paigutus ja kirjastiil. Sellega seoses palub Põlvamaa Omavalitsuste Liit edaspidi kasutada logo uut versiooni.

Logo kasutamise tingimused ja õigused trükistes ja veebis määratlevad heas tavas ja stiiliraamatus toodud juhised.

Logo kasutamisel esemetel, teenuste puhul või muul juhul tuleb taotleda kasutusluba. Taotlus esitatakse Põlvamaa Omavalitsuste Liidu büroosse e-postil polvamaa@polvamaa.ee või kirjalikult aadressil Kesk 20, Põlva.

Põlvamaa tunnuslause ja –logo kasutamise hea tava ja stiiliraamatu, kasutusloa taotlusvormi ning logo trüki- ja veebifailid leiab: http://www.polvamaa.ee/et/tunnuslause-ja-logo

„Põlvamaa – Rohelisem elu” logo erivorme (nt inglise ja/või vene keelse tekstiga logo, valge tekstiga logo, logo must-valge trükise jaoks jne) ja/või täiendavat infot küsi Põlvamaa Omavalitsuste Liidu büroost.
Lisainfo:
Kertu Anni
Kommunikatsiooni ja koostöö koordinaator
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Tel: 799 8937 / 5887 6870
E-post: polvamaa@polvamaa.ee / kertu.anni@polvamaa.ee

 

 

© Veriora vald 2018 - Veriora.ee